Privacy Policy

Ochrona informacji jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy starań, abyście Państwo czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu uprawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Działając na podstawie art. 13.1 RODO, wobec pozyskania danych osobowych, celem ich przetwarzania, informujemy, iż: Administratorem danych jest: Vanilla Home Nieruchomości, z siedzibą w Warszawie ul. Głębocka 54e/39

Cel i czas przetwarzania: Przetwarzamy dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów, które zawierają Państwo z nami, tj. w celu. przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Rodzaj danych: Dysponujemy danymi adresowymi, identyfikacyjnymi, kontaktowymi, które otrzymaliśmy od osób fizycznych, z którymi zawarliśmy umowę współpracy.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili podpisania umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę- bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania.

W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane– bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.

Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowychczy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją.

W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.

Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami w celu podania nazwy i adresu podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać.

W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Kontakt w sprawie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: office@vanillahome.eu

Telefonicznie: +48 792 233 000

Listownie na adres: Vanilla Home Nieruchomości, ul. Głębocka 54e/39, 03-287 Warszawa

Powierzenie przetwarzania danych: Dane osobowe osób fizycznych, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.Nie podejmujemy w oparciu o przekazane dane żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystujemy ich w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.